CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

25.08.2022
 

Thanh toán trả sau 

Là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi kimtinshop giao hàng và chỉ áp dụng với hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

Việc kết hợp thanh toán

Khách hàng có thể kết hợp thanh toán Mã giảm giá thanh toán trả sau.

Chi tiết các hình thức thanh toán

Các hình thức thanh toán được chấp nhận Số lần sử dụng tối đa cho 1 đơn hàng Chi tiết Điều kiện để thanh toán được chấp nhận
1. Thanh toán bằng tiền mặt Theo lần giao hàng Thu tiền mặt khi giao hàng Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Viêt Nam
2. Mã giảm giá 01 mã Là một dạng mà code có giá trị như tiền mặt và được sử dụng trong giao dịch thanh toán hoá đơn hàng hoá sản phẩm tại Kimtinshop Mã còn hạn & chưa bị sử dụng ở bất kỳ hàng nào trên Kimtinshop. Khách hàng có thể sử dụng dụng để giảm trừ trên tổng giá trị mua hàng hiện tại. Không quy đổi thành tiền mặt và không hoàn trả tiền thừa nếu giá trị sử dụng thấp hơn giá trị mã giảm giá